อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 | กรุงเทพ

อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นอนุสาวรีย์รูปทรงคล้ายเจดีย์สีขาว ตั้งอยู่ตรงมุมด้านทิศเหนือของท้องสนามหลวง ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  ซึ่งรัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้่นเพื่อบรรจุอัฐิของทหารอาสาที่เสียชีวิตระหว่างปฎิบัติหน้าที่ในสงครามโลกครั้งที่ 1 วีรชนทหารอาสาดังกล่าวจะประกอบด้วยพลเรือนและทหารที่อาสาไปรบกับกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตร

ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์ คือ สมเด็จพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์และหม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย ตัวอนุสาวรีย์เป็นหินขัดสีขาว จารึกอักษรสีดำกล่าวถึงสาเหตุที่ไทยต้องเข้าร่วมสงครามและรายชื่อของทหารผู้เสียชีวิต จำนวน 19 คน ระบุอายุ ยศ วันเดือนปีและสถานที่เสียชีวิต

ซึ่งเมื่อสร้างแล้วรัชกาลที่ 6 ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุอัฐิที่ฐานอนุสารีย์ด้วยพระองค์เอง

ทุกๆปีในวันที่ 11 พฤศจิกายน จะมีพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์เพื่อเป็นเกียรติแก่วีรชนของประเทศไทย 

การเดินทาง : 1,3,53,59,65,80,124,503, (หรือรถเมล์ที่วิ่งผ่านสนามหลวง)
GPS : https://goo.gl/maps/Ari4vwnWwvyF96ft6