อนุสาวรีย์หมู ที่ขอพร ขอโชค ขอลาภ ของคนปีกุน

อนุสาวรีย์หมูสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2456 หรือ100 ปีที่ผ่านมา สร้างโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ,พระยาพิพัฒน์โกษาและพระยาราชสงคราม(กร หงสกุล) จุดประสงค์ที่สร้าง คือเพื่อถวายแก่ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เมื่อมีพระชนมายุ 50 พรรษา ที่ทำเป็นรูปหมู เพราะจะสื่อถึงปีที่พระราชสมภพของพระองค์ คือ ปีหมู(กุน) รวมทั้งเป็นปีเกิดเดียวกันของผู้สร้างถวายทั้งหมด อนุสาวรีย์นี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า อนุสาวรีย์สหชาติ

อนุสาวรีย์หมู จะอยู่ตรงแถววัดราชบพิธและสวนสราญรมย์ เท่าที่ทราบน่าจะเป็นอนุสาวรีย์รูปสัตว์ที่มีอายุเก่าที่สุดในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีผู้มาเคารพสักการะ จึงจะเห็นผ้าสามสีและธูปเทียน ของเซ่นไหว้อยู่บริเวณนั้น

พิกัด : อนุสาวรีย์หมู