วัดสักน้อย วัดร้างสมัยอยุธยา โบราณสถาน ย่าน บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

วัดสักน้อย วัดร้างบางกรวย จ.นนทบุรี เป็นวัดโบราณที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดที่สร้างในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย หรือช่วงต้นรัตนโกสินทร์ มีอายุราวๆ 300-400 ปี และน่าจะมีความสัมพันธ์กับวัดสักใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลกัน

ปัจจุบันวัดสักน้อยเป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ภายในบริเวณบ้านของชาวบ้าน ซึ่งเราสามารถแวะเข้าไปกราบไหว้พระได้ ภายในมีพระพุทธรูป 1องค์ ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่แล้ว เหลือเพียงพระวิหาร และมีต้นไทรและเถาวัลย์ปกคลุมไปทั่ว ทำให้วิหารมีสภาพทรุดโทรมมาก

ทางกรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 188 ตอนพิเศษ 127ง วันที่ 21 ธันวาคม 2544
ถือว่าเป็นโบราณสถาน และศาสนสมบัติที่สำคัญอีกที่หนึ่งที่น่าแวะมาศึกษาและเยี่ยมชมกัน เดินทางไม่ยากใกล้กรุงเทพด้วย

เวลาเปิด-ปิด 7.30 – 17.00 น.วัดสักน้อย วัดร้างบางกรวย จ.นนทบุรี เป็นวัดโบราณที่มี อายุ 100 กว่าปี บางข้อมูลสันนิษฐานว่าเป็นวัดในสมัยอยุธยาตอนปลาย หรือช่วงต้นรัตนโกสินทร์ มีอายุราวๆ 300-400 ปี
Gps:https://maps.app.goo.gl/qwpaMgxvciAcpbD38