พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ เรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวอีสาน

แหล่งท่องเที่ยวทางแนวชุมชนกำลังเป็นที่น่าสนใจของเด็กรุ่นใหม่ ที่กำลังต้องการเรียนรู้ เพื่อนำประสบการณ์ใหม่ๆมาปรับใช้ให้เกิดผลงานและไอเดียใหม่ ๆพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ แหล่งท่องเที่ยวที่คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวอีสานด้วย 3 แนวคิดคือ…..ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา เป็นเสน่ห์และเป็นจุดน่าสนใจ  น่ามาเยือนและสัมผัส

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากบ้านไม้ เรือนไทยอีสานที่มีอายุกว่า 60 ปี ของคุณ สุทธิพงษ์ สุริยะ ฟู้ดสไตลิสต์ชื่อดังของเมืองไทย ที่อยู่อาศัยกันมาหลายรุ่น มาปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ ตามวิถีเกษตรชุมชนเป็นตัวเชื่อม โดยนำดีไซน์ที่อิงธรรมชาติเข้ามาใช้ ผสมผสานการออกแบบร่วมสมัย ให้ดูสวยงาม เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ผ่านข้าวของเครื่องใช้ดั้งเดิมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งในแต่ละชิ้นผ่านการใช้งานจริงและถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดี

บริเวณพื้นที่โดยรอบประมาณ 3 ไร่ จัดเป็นลานอเนกประสงค์ กิจกรรมเพื่อสนับสนุนชุมชน ตลาดชุมชนพอเพียง  ลานศิลปะ

นอกจากนั้นยังจัดทำโครงการ “วาดบ้าน แปลงเมือง”  ร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  วาดภาพเขียนสี ผ่านงานศิลปะแนวกราฟฟิตี้บนฝาผนังบ้าน กำแพง ที่สอดแทรกและผสาน ความเชื่อความศรัทธาของคนในชุมชน ทำให้เพิ่มเติมสีสันที่สดใสให้กับชุมชน  ตามบ้านเรือนในตรอกซอกซอยของหมู่บ้าน ประมาณ 50 หลังคาเรือน เพื่อให้เป็นหมู่บ้านอีสานต้นแบบภาพวาดศิลปะ

ที่อยู่ : หมู่บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.
facebook : www.facebook.com/LifeCommunityMuseumBuengkan/

ที่มาภาพจาก : www.facebook.com/LifeCommunityMuseumBuengkan