มิวเซียมสยาม (Museum Siam) | สถานที่ท่องเที่ยว

คอคนรักพิพิธภัณฑ์ไม่ควรพลาด สัมผัสบรรยากาศใหม่ๆ ของ “มิวเซียมสยาม” กับนิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” จะบอกว่าที่นี้มาล่าสุดก็สมัยเป็นนักเรียน น่าจะ 8-9 ปีได้ สมัยนั้นน่าจะเป็นนิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” จนตอนนี้เปลี่ยนเป็นนิทรรศการถอดรหัสไทยไปแล้ว

“ถอดรหัสไทย” นิทรรศการที่จะเผยรากเหง้าคนไทย นำเสนอ 14 ห้องนิทรรศการ ที่จะพาเราไปเรียนรู้ทุกแง่มุมมองความเป็นไทย ทั้งพัฒนาการความเป็นไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี การศึกษา อาหาร ศิลปะ และอื่นๆ อีกมากมาย

การเดินทาง (www.museumsiam.org)
ทางรถโดยสาร : สาย 3, 6, 9, 12, 32, 44, 47, 53, 82, 524
BTS : ลงสถานี วงเวียนใหญ่ แล้วนั่งรถประจำทางสาย 82
รถไฟใต้ดิน MRT : ลงสถานีหัวลำโพง แล้วนั่งรถประจำทางสาย 1, 3, 5
เรือ : ออกจากท่าเรือเจอถนนใหญ่แล้วเลี้ยวขวามา เดินตรงผ่านหน้าวัดโพธิ์ ผ่านโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ จะเห็นมิวเซียมสยามอยู่ทางซ้ายมือ

 

ค่าเข้าชม (www.museumsiam.org)
ค่าเข้าชมนักเรียนนักศึกษาราคา 50 บาท, ผู้ใหญ่คนไทยราคา 100 บาท, ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติราคา 200 บาท
มาเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปลดค่าบัตรเข้าชม 50%
เยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี, ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, พระภิกษุสงฆ์, นักบวช, ผู้พิการและทุพพลภาพ และมัคคุเทศก์เข้าฟรี
วันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดและไม่เสียค่าเข้าชม

ที่ตั้ง: ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร ติดกับโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ และโรงเรียนราชบพิธทางฝั่งถนนสนามไชย

โทร:02 225 2777

เวลาทำการ : 10.00 – 18.00 น. วันอังคาร – วันอาทิตย์ (ปิดทำการทุกวันจันทร์)