ศาลหลักเมืองจันทบุรี ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง​จันทบุรี

สำหรับเพื่อนๆ ที่แวะมาเที่ยวจันทบุรี​อย่าลืมแวะมาไหว้ศาลหลักเมืองจันทบุรี และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งทั้ง 2 สถานที่นี้อยู่ใกล้กันเลย ถือได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง​ประจำจังหวัดจันทบุรี ที่ชาวจันทบุรีเคารพบูชาเป็นอย่างมาก แต่ละวันมีผู้แวะเวียนเข้ามาสักการะขอพรกันอยู่ไม่ขาด ถ้าได้มาจันทบุรีต้องแวะเข้ามาขอพรให้ได้เลย

ศาลหลักเมืองจันทบุรี หรือเรียกกันว่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างว่าสร้างเมื่อใด และใครเป็นผู้สร้าง แต่สันนิษฐานว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 250 ปีที่แล้ว เพื่อใช้เป็นที่รวบรวมไพร่พลและเสบียง แต่ศาลหลักเมืองจันทบุรีที่เราเห็นกันไม่ในปัจจุบัน ไม่ใช่หลังเดียวกันกับศาล ซึ่งเดิมเป็นศาลไม้รูปทรงธรรมดา ตั้งอยู่ระหว่างต้นข่อยใหญ่ 2 ต้น ทรุดโทรม จนมีต้นโพธิ์และต้นข่อยขึ้นปกคลุม จึงได้มีการสร้างศาลหลักเมืองใหม่ขึ้นมาแทนศาลเดิม ช่วงปี พ.ศ. 2524 มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยแบบจัตุรมุข ก่ออิฐถือปูน มีช่อฟ้าใบระกา และมีปรางค์ที่ด้านบน
เปิด : ทุกวัน เวลา 05.30-20.00

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นอาคารรูปทรงเก้าเหลี่ยม หลังคาเป็นรูปพระมาลาหรือหมวกยอดแหลม ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งชาวจันทบุรีเคารพบูชากันมาอย่างยาวนาน เดิมเป็นเพียงศาลไม้อยู่ข้างศาลหลักเมือง จนในปีพ.ศ. 2463 หม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร สมุหเทศาภิบาลมณฑลจันทบุรี ได้สร้างศาลใหม่ขึ้นบริเวณด้านหน้าค่ายทหารกองพันนาวิกโยธิน ลักษณะเป็นศาลคอนกรีตสี่เหลี่ยมจัตุรมุข ภายในประดิษฐานเทวรูป เทพเจ้าประจำพระองค์ของพระเจ้าตาก แต่ยังไม่มีพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสิน และในปี พ.ศ. 2534 ข้าราชการ ประชาชนชาวจันทบุรี ได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างศาลใหม่คู่กับศาลเดิม เป็นอาคารรูปทรงเก้าเหลี่ยม ภายในมีพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในประชาชนได้เข้ามาสักการะกราบไหว้ ซึ่งในแต่ละวันมีผู้คนแวะเข้ามาสักการะบูชาเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระองค์ จะจัดให้มีการทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เปิด :ทุกวัน 06.00-20.00 น

ที่ตั้ง:ถนนท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
GPS :https://goo.gl/maps/sXgJjVHfsJSqW8DF6