น้ำตกปิตุ๊โกร น้ำตกรูปหัวใจ ที่สูงที่สุดในเมืองไทย แห่งอุ้มผาง จังหวัดตาก

“น้ำตกปิตุ๊โกร” บ้างก็เรียก “น้ำตกรูปหัวใจ” เนื่องจากมองไกลๆ แล้วจะมีลักษณะเป็นรูปตัววีคล้ายรูปหัวใจ ซึ่งเกิดจากน้ำตกจากด้านซ้ายและขวาที่ไหลมารวมกัน และจากคำพูดปากต่อปากทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเดินทางมาสัมผัสความงดงามชองน้ำตกแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง

น้ำตกปิตุ๊โกรเป็นน้ำตกยักษ์ที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าดิบแห่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก ตั้งอยู่บนเทือกเขาดอยสามหมื่น ได้ขึ้นชื่อว่าใหญ่และสูงที่สุดในเมืองไทย ด้วยความสูงกว่า 500 เมตร

การเดินทางท่องเที่ยวไปยังน้ำตกแห่งนี้นั้น จากอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ใช้เส้นทางสายอุ้มผาง บ้านเบิ้งคลิ่ง ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง จะถึงหมู่บ้านกุยเลอตอ จากนั้นจะต้องเดินเท้าลัดเลาะไปตามเทือกเขาและลำธาร ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง จะถึงน้ำตกปิตุ๊โกร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานตาก โทร.055-514341-3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง โทร.055-577318 , 085-4508983

GPS: 15.851687, 98.629657

ขอบคุณภาพจาก: www.facebook.com/pitugro