สามพันโบก แกรนด์แคนยอนเมืองไทย แลนด์มาร์คจังหวัดอุบลราชธานี

    สามพันโบก แกรนด์แคนยอนเมืองไทย แลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี แก่งหินขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง ที่มีความสวยงาม ยิ่ง เมื่อถึงหน้าแล้งจะปรากฏแก่งหิน ให้เห็นความสวยงามตระการตา และแต่ละแก่งหินจะมีลักษณะและรูปทรงที่สวยงามแตกต่างกันไป เหมาะแก่การถ่ายภาพสวยๆ ไปอวดเพื่อนๆ เป็นอย่าง

สามพันโบก เป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขง เนื่องจากในช่วงฤดูน้ำหลากแก่งหินดังกล่าวจะจมอยู่ใต้บาดาล แก่งหินกลายเป็นแอ่งเล็ก-ใหญ่ จำนวนมากด้วยแรงน้ำวนกัดเซาะ ซึ่งจะปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ส่วนที่เรียกว่า “สามพันโบก” นั้นเพราะคำว่า “โบก” ภาษาลาวหรือภาษาอีสานแปลว่า “แอ่ง” และบนแก่งหินนั้นมีแอ่งน้ำขนาดเล็กใหญ่จำนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง ทำให้เรียกกันว่า สามพันโบก นั้นเอง

ที่ตั้ง: อยู่ที่บ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม : องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทรโทร.0-4533-8057, 0-4533-8015
ขอบคุณภาพ: www.thetrippacker.com