เที่ยวตามรอยพ่อ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่

ปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านหนองหอย ทรงมีพระราชดำริว่าควรจะมีการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จากนั้นกรมป่าไม้ได้จัดส่งหน่วยงานร่วมกับหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2527 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงเห็นว่าบ้านหนองหอยมีประชากรเพิ่มมากขึ้น และมีการขยายหมู่บ้านออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองหอยใหม่และหนองหอยเก่า อีกทั้งยังมีการปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยขึ้น เพื่อให้มีบทบาทในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะพืชเสพติด

     ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตั้งอยู่บริเวณต้นน้ำแม่แรมและแม่สา มีพื้นที่ 21.17 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,231 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเล 780-1,430 เมตร ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 6 หมู่บ้าน 371 ครัวเรือน ประกอบด้วยชาวเขาเผ่าม้ง เผ่าลีซอ คนพื้นเมืองและจีนยูนนาน นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธลัทธิผี และศาสนาคริสต์ลัทธิผี ซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1

กิจกรรมการท่องเที่ยว

   1.จุดท่องเที่ยวในศูนย์

Description: C:UsersendaDesktopE13027401-4.jpgภาพจาก www.2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E13027401/E13027401.html

     ม่อนแจ่ม เป็นจุดชมวิวบนสันเขาสามารถมองวิวภูเขาได้ 360 องศา สามารถชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตก ทะเลหมอกช่วงฤดูหนาว มีบริการร้านอาหาร มุมนั่งจิบกาแฟ และชาสมุนไพรสด 7 ชนิด ด้านหน้าทางเข้าม่อนแจ่มมีร้านค้าของที่ระลึกชุมชนจำหน่ายสินค้าผลผลิตตามฤดูกาล งานหัตถกรรมชาวเขา และรถล้อเลื่อนไม้ (ฟอมูล่าม้ง)ให้นักท่องเที่ยวได้ลองขับ
Description: C:UsersendaDesktop558000008489803.JPEG
ภาพจาก www.manager.co.th/qol/ViewNews.aspx?NewsID=9580000082011
     สถานีวิจัยพัฒนาพืชผักโครงการหลวง มีผักหลากหลายชนิดหมุนเวียนปลูกตามฤดูกาลเพื่อทำงานวิจัยเก็บข้อมูล เช่น อาติโช๊ค เรดโอ๊ค มะเขือเทศโครงการหลวง พืชสุมนไพร และผักไฮโดรโพนิคส์ปลูกโดยไม่ใช้ดิน

Description: C:UsersendaDesktop558000008489804.JPEG
ภาพจาก www.manager.co.th/qol/ViewNews.aspx?NewsID=9580000082011

       แปลงผักแบบขั้นบันได เนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาลาดชัน ชาวบ้านก็เลยทำแปลงผักแบบขั้นบันไดเพื่อให้ง่ายกับการปลูกผัก ช่วงที่สวยที่สุดจะเป็นกลางฤดูฝนจนถึงกลางฤดูหนาว (สิงหาคม-ธันวาคม) มีผักหลากชนิด เช่น ผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาว กะหล่ำปลี
แปลงสาธิตไม้ผล

    2.จุดท่องเที่ยวชุมชน

Description: C:UsersendaDesktop7.jpg
ภาพจาก www.talontody.blogspot.com/2013/05/blog-post_17.html

      ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้ง ที่ยังมีการปักผ้าลวดลายต่างๆ มีการละเล่นต่างๆ เช่น การเป่าแคน โยนลูกช่วง ยิงหน้าไม้ ลูกข่างม้ง แข่งล้อเลื่อนไม้ ช่วงเทศกาลงานปีใหม่ม้งจัดช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม ชาวบ้านจะแต่งกายชุดประจำเผ่าสวยงามมาร่วมกิจกรรม บริเวณลานหมู่บ้าน

Description: C:UsersendaDesktop1438865533-image-o.jpgภาพจาก www.pantip.com/topic/34021173

       จุดชมวิวดอยม่อนล่อง มีลักษณะเป็นหน้าผามองไปไกลๆจะเห็นถึงเมืองลำพูนเป็นที่ตั้งของศาลขุนหลวงวิลังคะตามตำนาน
      แปลงสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน (ออกผลผลิตช่วง ธันวาคม-มีนาคม ) มีหลากหลายแปลงให้นักท่องเที่ยวได้สนุกเพลิดเพลินกับการเก็บ-ชิม สตรอเบอรี่สดๆ ตลอดจนมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสตรอเบอรี่จำหน่าย เช่น น้ำสตรอเอบรี่ สตรอเบอรี่อบแห้ง

Description: C:UsersendaDesktopสวนองุ่นเอเดน.jpgภาพจาก www.farmthailand.com/653

       สวนอีเดน ตั้งอยู่ซ้ายมือก่อนถึงม่อนแจ่ม 1.5 กิโลเมตร เป็นสวนองุ่นไร้เมล็ดของเกษตรกรที่ปลูกในโรงเรือนมีกิจกรรมให้เก็บองุ่นเอง และจำหน่ายองุ่นสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น เช่น น้ำองุ่นสด องุ่นอบแห้ง

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • สถานีเกษตรหลวงปางดะ เป็นสถานีทดลอง วิจัยการปลูกผักไม้ผลต่าง ๆ ของโครงการหลวง

Description: C:UsersendaDesktop1393148073-IMG9332JPG-o.jpgภาพจาก www.pantip.com/topic/31695801

     สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นแหล่งรวบรวมพืชพรรณไม้ สมุนไพร เขตร้อน ตกแต่งไว้เป็นหมวดหมู่ให้ได้ศึกษาประโยชน์คุณค่าของต้นไม้ชนิดนั้น

Description: C:UsersendaDesktop583.jpgภาพจาก www.thailovetrip.com/view.php?id_view=583

         ปางช้างแม่สา ปางช้างแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 version 2008 เนื่องจากมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอปางช้างยุคใหม่ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ถึงการดูแลเอาใจใส่ที่ดีต่อช้างทุกเชือก มีหอศิลปะภาพวาดของช้าง การแสดงช้าง ให้ชม

Description: C:UsersendaDesktopMae-Sa-Waterfall-Mae-Rim-Chiang-Mai-01.jpgภาพจาก www.zthailand.com/place/น้ำตกแม่สา-เชียงใหม่/

     น้ำตกแม่สา เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ชั้นน้ำตก ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ทั่วบริเวณ ทำให้สภาพอากาศร่มรื่นเย็นสบายตลอดปี เป็นสถานที่พักผ่อนเล่นน้ำ

ที่พัก – ร้านอาหาร

Description: C:UsersendaDesktopmoncham-ab.jpgภาพจาก www.thairoyalprojecttour.com/?p=3199

      ม่อนแจ่ม แค้มปิ้ง รีสอร์ท รองรับนักท่องเที่ยวได้ 40 คน เป็นที่พักแบบเต็นท์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของชั้นเขา ร้านอาหารเปิดบริการตั้งแต่ 07.00-20.00 น. มีอาหาร เครื่องดื่ม มุมกาแฟโครงการหลวงบริการ โดยเน้นวัตถุดิบจากผลผลิตโครงการหลวง กรุณาสำรองที่พัก และอาหารล่วงหน้าก่อนเดินทาง
     ร้านอาหารสวนเอเดน อยู่ตรงข้ามกับแปลงผักไฮโดรโพนิกส์ของศูนย์โครงการหลวงหนองหอย ภายในร้านมีแปลงองุ่นไร้เมล็ดที่ได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวงซึ่งสามารถชมได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้บริเวณหมู่บ้านยังมีบริการร้านอาหารไว้คอยให้บริการ
ร้านค้าของที่ระลึก

ในสถานีฯ ไม่มีร้านจำหน่ายของที่ระลึก ถ้าต้องการซื้อผลผลิตโครงการหลวงสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้

การเดินทาง

จากตัวเมืองเชียงใหม่ 39 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที เส้นทางหลวงหมายเลข 107 เชียงใหม่-แม่ริม แล้วเลี้ยวซ้าย กม.ที่ 17 ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1096 แม่ริม-สะเมิง ระหว่างกิโลเมตรที่ 13-14 จะเจอป้ายศูนย์ทางด้านขวา ขึ้นไปอีก 6 กิโลเมตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ 081-9509767
ที่พักม่อนแจ่ม 081-8063993 หรือ 084-7320466

“ม่อนแจ่มพื้นที่ส่วนหนึ่งของโครงการหลวงหนองหอยที่นี่มีจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเห็นทะเลหมอก วิวพระอาทิตย์ขึ้น-ตก ตอนค่ำจะเห็นแสงไฟจากบ้านเรือนด้านล่าง และเป็นที่ดูดาวสวยงามแห่งหนึ่งช่วงฤดูหนาวมีแปลงสตรอเบอรี่ให้นักท่องเที่ยวเก็บและชิม จากม่อนแจ่มไปอีก 3 กิโลเมตร ฝั่งตรงข้าม จะเป็นยอดหน้าผาม่อนล่อง เป็นจุดชมวิวในมุมสูงและมีตำนานเล่าขานทางประวัติศาสตร์ของขุนหลวงวิลังคะทุกๆ ปีจะมีการจัดงานไหว้สาขุนหลวงวิลังคะที่ดอยม่อนล่อง”

ขอบคุณที่มา: www.thairoyalprojecttour.com/?p=1061