RubberLand ดินแดนยางพาราแห่งแรกและแห่งเดียวของเอเชีย

RubberLand (รับเบอร์แลนด์) อุทยานการเรียนรู้ยางพาราแห่งแรกในเอเชีย ที่นี่ได้รวมเรื่องราวของยางพาราเอาไว้ และยังได้สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับสวนสนุกยาง

Read more