Riva Arun นอนชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา พระปรางค์วัดอรุณ|ที่พักริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ริว่า อรุณ กรุงเทพ (Riva Arun Bangkok) โรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้ริมน้ำเจ้าพระยา สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำพระยาและพระปรางค์วัดอรุณได้จากห้องพัก

Read more