อนุสาวรีย์หมู ที่ขอพร ขอโชค ขอลาภ ของคนปีกุน

อนุสาวรีย์หมู สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2456 เพื่อถวายแก่ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เมื่อมีพระชนมายุ 50 พรรษา สาเหตุที่ต้องสร้างเป็นรูปหมู เพราะจะสื่อถึงปีที่พระราชสมภพของพระองค์ คือ ปีหมู(กุน)

Read more