Memory House Cafe คาเฟ่สุดชิลล์หัวหิน บรรยากาศปิคนิก ทางกลางทุ่งดอกหญ้า

Memory House Cafe คาเฟ่สไตล์โรงนาสีขาว ร้านอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเขาเต่า สวย มีทุ่งดอกหญ้า สวนดอกไม้ ห่วงดอกไม้ ชิงช้าในทุ่งหญ้า มุมถ่ายภาพเพียบ

Read more