อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม)

อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) ผู้ก่อตั้งเมืองสุรินทร์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2511 เพื่อระลึกถึงท่านซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัด

Read more