หลักกิโลเมตรที่ 0 ของทางรถไฟ

อนุสาวรีย์ช้างสามเศียรที่อยู่หน้า สถานีรถไฟหัวลำโพง คือ หลักกิโลเมตรที่ 0 ของทางรถไฟ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2453 โดยข้าราชการการรถไฟ เพื่อใช้เป็น อุทกทาน

Read more

หัวลำโพง-สถานีหัวลำโพง สถานีแห่งความทรงจำ และผูกพันของคนทุกเพศทุกวัย

สถานีหัวลำโพง สถานีรถไฟเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง จุดศูนย์รวมของการเดินทาง ก่อสร้างในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 คลุมพื้นที่ประมาณ 120 ไร่เศษ

Read more