หมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าอากาศบริสุทธิ์ที่สุดในประเทศไทย

หมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่บ้านได้ขึ้นชื่อว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทย จุดเด่นของหมู่บ้านคือทัศนียภาพที่อยุ่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้และสายน้ำ

Read more