Tomilk โตมิวค์ ร้านคาเฟ่นม ขนมหวาน สำหรับคนขาดหวานไม่ได้

พบกับร้าน Tomilk  โตมิวค์ ร้านแนวคาเฟ่นม ซึ่งเมนูส่วนใหญ่มีส่วนผสมของนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้นั้นแหละ ซึ่งนมถั่วเหลืองอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร และให้ประโยชน์แก่ร่างกายพร้อมคลายร้อนได้

Read more