ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ | สถานที่ท่องเที่ยว

ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นปราสาทศิลปะเขมร ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้ง(เดิมเป็นภูเขาไฟ)ถือเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด ปัจจุบันอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

Read more