น่านไง…ถนนโค้งเลข 3 ที่เที่ยว ที่ถ่ายรูป จุดเช็คอิน จังหวัดนานที่ต้องแวะ

ถนนโค้งเลข 3 มีระยะทางประมาณ 300 เมตร โอบล้อมด้วยธรรมชาติข้างขอบทาง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่ถ่ายรูป จุดเช็คอิน จังหวัดนานที่ต้องแวะ

Read more