ดอยขุนตาล อุทยานแห่งชาติแห่งเดียวในประเทศที่รถไฟไปถึง

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวในประเทศที่รถไฟไปถึง เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งพันธุ์ไม้นานาชนิด และยังเป็นแหล่งต้นน้ำ

Read more