วัดเพลง วัดร้างสมัยอยุธยา โบราณสถาน ย่าน บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

วัดเพลง วัดร้าง อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี เป็นอีกหนึ่งโบราณสถาน สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง และมีการบูรณะอีกครั้งในสมัยอยุธยาตอนปลาย บรรยากาศภายในวัดหลงเหลือแต่พระอุโบสถ พระประธานภายในพระอุโบสถ ประดิษฐาน หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปหินทรายแดงหุ้มปูนลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย พระพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปสมัยอู่ทอง

ทางด้านขวาของพระอุโบสถ พบหอระฆัง ซึ่งปัจจุบันเหลือแต่เพียงซากปรักหักพัง

ส่วนด้านหน้าพระอุโบสถจะพบกับใบเสมา ซึ่งทำจากหินทรายแดง เป็นใบเสมาที่มีสภาพสมบูรณ์เห็นลวดลายชัดเจน
เดิมพระอุโบสถมีความทรุดโทรมตามกาลเวลา มีต้นไทรขึ้นปกคลุมช่วยยึดอุโบสถทั้ง 4 ด้านไม่ให้พังทลายลง ปัจจุบันสำนักศิลปกร ได้ดำเนินการบูรณะโบราณสถานวัดเพลง เมื่อปี 2556 เพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงและบูรณะตามรูปแบบเดิม

Gps: https://goo.gl/maps/sTww6FevdhijNhE29