ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ | สถานที่ท่องเที่ยว

ปราสาทหินพนมรุ้ง ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้ง(เดิมเป็นภูเขาไฟ) อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ถือเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด ปัจจุบันอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

ปราสาทพนมรุ้งเป็นปราสาทศิลปะเขมร สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.1487 เดิมเป็นปราสาทที่ใช้เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ ต่อมาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้สั่งให้ดัดแปลงปราสาทให้เป็นพุทธมหายาน

ตัวปราสาทมีความสวยงามและใหญ่โตมาก ภายในและภายนอกมีศิลปะต่างๆมากมาย เช่น ศิวลึงค์ ,ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ , ประติมากรรมโคนนทิ เป็นต้

การเข้าชมจะเสียค่าเข้าคนละ 20 บาท ถ้านำรถมาด้วยก็จะเสียค่ารถเพิ่มอีกนิดหน่อย
ปราสาทหินพนมรุ้ง จะมีช่วงที่ห้ามพลาดคือ ประมาณวันที่ 2-4 เมษายนและ 8-10 กันยายนของทุกปี จะเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ส่องแสงเข้าช่องประตูทั้ง 15 บาน ถือว่าเป็นช่วงที่ไม่ควรพลาดนะครับ
การเดินทางกรณีไม่มีรถส่วนตัว ให้เดินทางโดยรถไฟลงสถานีบุรีรัมย์ แล้วหารถโดยสารมาลงที่หมู่บ้านตาแป๊ก แล้วจ้างรถมอเตอร์ไซค์ประมาณ 200 บาทมาที่อุทยาน จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

พิกัด ปราสาทหินพนมรุ้ง