อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาคม 2516

ถ้าใครได้มาเที่ยวถนนข้าวสารบ่อยๆ ก่อนจะเดินทางมาถึงหรือไม่ถ้าภาพไม่ตัดไปก่อนคงจะต้องเจอสี่แยกคอกวัวทุกครั้ง ตรงนั้นจะมองเห็นเสาแหลมๆโผล่ขึ้นมาอยู่ นั้นก็คือ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาคม 16

ประวัติความเป็นมา ของอนุสรณ์สถาน 14 ตุลาคม 2516 เกิดจากในช่วงวันที่ 14-16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เกิดการประท้วงกันของนักศึกษาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต หลังจากเหตุการณ์นั้นศูนย์กลางนิสิตนักษาแห่งประเทศไทยจึงเสนอสร้างอนุสาวรีย์ ผ่าน ครม.นายสัญญา ธรรมศักดิ์ในปี พ.ศ. 2517 ด้วยแรงผลักดันให้เกิดอนุสาวรีย์จากหลายฝ่ายและการสนับสนุนงบประมาณจากภาคประชาชน อนุสาวรีย์จึงถูกสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2544

ในปัจจุบันในช่วงวันที่ 14-16 ต.ค.ของทุกปี จะมีการวางพวงมาลา รำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว

GPS:https://goo.gl/maps/1yVLM9kkfQCkmqdF9