วัดโลกโมฬี วัดเก่าแก่ ศิลปะล้านนา เชียงใหม่

วัดโลกโมฬี เป็นวัดศิลปะล้านนาที่เก่าแก่ภายในตัวเชียงใหม่ และมีศาสนสถานที่ทรงคุณค่ามากมาย ส่วนเรื่องการสร้างวัดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างและปีที่สร้างที่แน่ชัดและถูกทิ้งร้างเรื่อยมา จนกระทั่งถูกบูรณะขึ้นใหม่โดยกรมศิลปากร ในปี พ.ศ 2502 ตั้งอยู่วัดโลกโมฬี ตั้งอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ภายในวัดจะมีสถานที่สำคัญอยู่ 2 แห่ง คือ
เจดีย์เก่าแก่ เป็นเจดีย์ทรงปราสาท ตั้งโดดเด่นอยู่ภายในวัด ซึ่ง มีหลักฐานว่า เจดีย์ของวัดสร้างขึ้นเมื่อ เมื่อ พ.ศ. 2071 ในสมัยรัชกาลพระเมืองเกศเกล้า
วิหารไม้ศิลปะล้านนา เป็นวิหารที่สร้างขึ้นภายหลังได้มีการบูรณะและยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา เป็นวิหารศิลปะแบบล้านนา ลักษณะงดงาม ประณีต มีลายแกะสลักที่สวยงาม ส่วนวิหารหลังเดิมนั้น ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าสร้างขึ้นพร้อมกับเจดีย์ เมื่อ พ.ศ. 2071 ภายในวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ ชื่อว่า พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ

ไฮไลท์ของการมาวัดโลกโมฬี คือ การสรงน้ำพระเจดีย์ด้วยการชักรอกหงส์สีทอง ทางวัดจะมี น้ำสรงให้บริการอยู่แล้ว เราเพียงตักน้ำใส่หงส์แล้วชักรอกไปกลับ ถือเป็นความ Unseen อย่างหนึ่งและยิ่งมาช่วงกลางคืนจะความสวยงามอีกแบบ เหมือนแอดที่มาในครั้งนี้ครับ

ที่ตั้ง : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
GPS: https://goo.gl/maps/sPmPUiogZBPVxg896