อุทกทาน พระแม่ธรณีบีบมวยผม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ท้องสนามหลวง

อุทกทาน พระแม่ธรณีบีบมวยผม เป็นศาลตั้งอยู่บริเวณศาลฎีกา ใกล้ๆกับท้องสนามหลวง สร้างขึ้นจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จศรีพัชรินทราฯ พระบรมราชินีนาถในเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้บริโภคน้ำบริสุทธิ์

ผู้คุมการสร้าง คือ พระยายมราช (ปั้น สุขุม)
ผู้ออกแบบรูปปั้น คือ สมเด็จฯกรมพระยานริศานุวัติวงศ์
ซุ้มเรือนแก้ว มาจากคำแนะนำของรัชกาลที่ 6 
เปิดพิธีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2460  อันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

พระแม่ธรณีบีบมวยผม เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสัญญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบัน อุทกทาน เป็นที่เคารพสักการะของผู้ศรัทธาที่ผ่านไปมา เพื่อไหว้บูชาขอพร มีผู้นำทองคำเปลวไปปิด และนำดอกไม้ไปบูชา น้ำที่ไหลจากท่อลงมาถือว่าเป็นน้ำมนต์

ใครที่ผ่านไปแถวสนามหลวงและอยากไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต แต่ไม่ได้เตรียมดอกไม้ธูปเทียนมา แถวๆ บริเวณนั้นจะมีร้านขายดอกไม้พวงมาลัยจำหน่ายอยู่เช่นเดียวกัน

สถานที่ตั้ง : สนามหลวง
รถประจำทาง : สาย 3 , 6 , 9 , 32 , 33 , 44 , 47 , 60 , 65 , 80 , 82 , 203 , 503 , 507
GPS : https://goo.gl/maps/9n4Crh7XBhTbG1Hq8