พระธาตุช่อแฮ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่ เป็นวัดของผู้ที่เกิดปีขาล

พระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่ ที่เวลาที่ใครจะขึ้นเหนือมาเที่ยว น่าจะมีโอกาสแวะบ่อยๆ เพราะสถานที่ตั้งไม่ได้อยู่ไกลไปจากถนนสายหลักเท่าไหร่ ลักษณะเป็นเจดีย์สีทองแบบภาคเหนือ ทางขึ้นมีบันไดอยู่หลายขั้นสูงขึ้นไป บรรยากาศภายในวัดถึงจะมีผู้คนเข้ามาสักการะมากแต่ก็เงียบสงบร่มเย็น
และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล 

ประวัติคราวๆ
พระธาตุช่อแฮ สูง 33 เมตร ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1879-1881 (สมัยสุโขทัย) อยู่คู่กาลเวลาจนถึงปี พ.ศ.2467 ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้งจนทำให้มีความสวยงามเหมือนในปัจจุบัน พระธาตุช่อแฮ ถือว่าเป็นพระธาตุประจำปีขาล(เสือ) ภายในวัดมีพระประธาน ชื่อว่า หลวงพ่อช่อแฮ เป็นพระพุทธรูป

ช่วงประมาณเดือน กุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ทางจังหวัดจะมีจัดงานไหว้พระธาตุ ถือว่าเป็นเทศกาลประจำปี

ที่ตั้ง : 1 ถนนช่อแฮ ตำบล ป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000
GPS : https://goo.gl/maps/U75EbZJpeJvYDwL97