วัดพระศรีสรรเพชญ์ ในอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยามรดกโลกของไทย

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองอยุธยาติดกับวัดมงคลบพิตร มีเอกลักษณ์ตรงเจดีย์ใหญ่ 3 องค์ตั้งตระหง่านรอให้นักเที่ยวเดินทางมาเก็บภาพความยิ่งใหญ่ของราชอาณาจักรอยุธยา

ประวัติโดยคราวๆพอสังเขป วัดพระศรีสรรเพชญ์เดิมเคยเป็นพระราชวังสมัยพระเจ้าอู่ทอง ต่อมาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ(ประมาณ 500 ปีที่ผ่านมา)ได้โปรดให้เป็นเขตพุทธาวาส โดยเป็นวัดนี้ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่เหมือนกับวัดพระแก้วในกรุงเทพปัจจุบัน

เอกลักษณ์ คือ เจดีย์ใหญ่แบบลังกา 3 องค์ โดยเจดีย์ 2 องค์แรกถูกสร้างในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 และอีกองค์ที่ 3 ถูกสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระราชาธิบดีที่ 4 และต่อมาภายหลังสมัยเสียกรุงปี พ.ศ. 2531 ได้ถูกทัพพม่าทำลายและลอกทองออกไป

วิธีการเดินทางหากมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวแนะนำให้ปักหมุดใน google ได้เลย แต่หากมาโดยรถไฟให้ลงสถานีอยุธยาแล้วต่อรถสองแถวมาที่วัดได้เลยหรือกรณีมาหลายท่านสามารถเหมา “รถกบ” พาชมวัดและอุทยานประวัติศาสตร์ได้ โดยราคาเหมาจะอยู่ที่ 800 บาท

ค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์อุทยาน 40 บาท/ท่าน(เที่ยวได้หลายที่ครับ) แนะนำช่วงเวลาที่ควรเดินทางมาชม คือช่วงเช้าตั้งแต่ 07.00-10.00 น.หรือ 15.30-18.00 น. เนื่องจากอากาศร้อนมาก ทาครีมกันแดดหรือพกร่มจะดีมาก สุดท้ายนี้มีประโยคทิ้งท้าย คือ 10ปากว่าไม่เท่ามาดูด้วยตาตนเองครับ แล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ