ไหว้พระ ได้บุญ ได้ภาพสวยๆ ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดกรุงเทพ สวยๆ มากมาย วัดราชบพิธ อีก1 วัดในกรุงเทพที่มีความสวยงาม ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งสถาปัตยกรรมไทยและตะวันตก มีเอกลักษณ์ พระเจดีย์ใหญ่มีลักษณะคลายๆ ทรงพระปฐมเจดีย์ที่ จ.นครปฐม สำหรับสายบุญ สายถ่ายรูปสวยก็ต้องมาแล้ว

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 และเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 3 พระองค์รวมถึงพระองค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงแห่งเดียวในกรุงเทพมหานคร และเป็นอีกหนึ่งวัดที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารของในหลวงรัชกาลที่ 9

ตั้งอยู่บริเวณถนนเฟื่องนคร ติดกับกระทรวงมหาดไทย (สามารถนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีสามยอด หรือ สถานีสนามไชย